Podmínky použití

Podmínky použití

Verze 1 (30.8.2020)

A. Pravidla

Co všechno je zakázáno?

1. užívání služby uživateli mladších 15 let

2. jakákoli činnost a obsah v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR

3. nevhodné aktivity poškozující server Trevo.cz

4. pornografický materiál a jiný materiál pouze pro dospělé,

5. šokující obsah,

6. obsah, který uživatele zastrašuje, případně obhajuje sebepoškozování nebo ubližování jiným lidem,

7. obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí,

8. obsah, který podněcuje nenávist, propaguje diskriminaci nebo znevažuje jednotlivce či skupinu na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statutu válečného veterána, sexuální orientace nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací,

9. obsah s nadměrným výskytem vulgárních výrazů,

10. obsah týkající se počítačového pirátství,

12. software nebo jiný obsah, který porušuje zásady pro nechtěný software,

13. malware nebo adware,

14. obsah související s nelegálními drogami a pomůckami k používání drog,

15. obsah, který propaguje, prodává nebo inzeruje produkty získané z ohrožených druhů,

16. prodej alkoholických nápojů po internetu,

17. obsah týkající se prodeje tabáku nebo tabákových výrobků,

18. obsah týkající se prodeje léků na předpis,

19. obsah týkající se prodeje zbraní a munice (např. střelné zbraně a součásti, bojové nože, omračující zbraně),

20. pokyny k vylepšování nebo vlastní výrobě a montáži zbraní (např. 3D tisk zbraní, konverzní sady, součásti dokončené z 80 %),

21. obsah týkající se prodeje a distribuce semestrálních, ročníkových, diplomových nebo jiných studentských prací,

22. obsah věnovaný programům, které odměňují uživatele za klikání na reklamy nebo nabídky, za vyhledávání, procházení webových stránek nebo čtení e-mailů,

23. jakýkoliv jiný obsah, který je nezákonný, propaguje nezákonnou činnost nebo porušuje práva ostatních.

24. Do odvolání je zakázáno zveřejňovat příspěvky s referenčními odkazy (affiliate a podobně); propagovat firmu (případně její produkty), která není vaše.

 

B. Úvod

1. Provozovatelem webové stránky https://trevo.cz je fyzická osoba s IČ:05129401 zapsaná v živnostenském rejstříku v Ústí nad Labem (dále jako "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese https://trevo.cz (dále jako "Server") prostřednictvím kterého mohou uživaté (dále jako "Uživatel" / "Uživatelé") komunikovat online a to za těchto podmínek (dále jako"Podmínky").

 

C.  Charakteristika Služby Nadruhou.net

1. Náš Server je určen pro svobodnou online komunikaci Uživatelů (dále jako"Služba").

 

D.  Práva a povonnosti obou stran

1. Naši Službu mohou využívat výhradně registrovaní Uživatelé, nicméně neregistrovaní Uživatelé mohou prohlížet některý veřejný obsah naší Služby. Za registrovaného Uživatele se považuje Uživatel, který odeslal novou registraci.

2. Kontaktovat ostatní Uživatele je oprávněný Uživatel pouze za předpokladu, že ho o to požádal a on/ona s tím souhlasil(a).

3. Služby našeho serveru https://trevo.cz jsou zdarma.

4. Uživatel nemá právo šířit na našem Serveru své reklamní sdělení bez našeho souhlasu.

5. Uživatel je plně odpovědný za veškerý obsah svých příspěvků, které by mohly poškodit práva třetích osob. 

6. Pokud Uživatel na našem Serveru zveřejní jakýkoli vlastní obsah podléhající duševnímu vlastnictví, tak automaticky Provozovateli uděluje bezúplatnou licenci k používání tohoto obsahu a to do doby než Uživatel obsah smaže.

7. Za veškerý obsah zveřejňovaný na našem Serveru je vždy plně odpovědný Uživatel. Povinností Uživatele je také dodržování pravidel našeho Serveru uvedných v bodě "A" těchto podmínek, právním řádem České republiky a nenarušování dobrých mravů a veřejného pořádku. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za veškerý obsah a aktivity Uživatelů na našem Serveru.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit obsah, pokud nesplňuje podmínky zmíněné v bodě "7", bez předchozího upozornění a bez náhrady. Jelikož chce Provozovatel stále udržovat bezpečné prostředí Služby.

9. Uživatel má právo kdydoli svůj zveřejněný obsah smazat.

10. Uživatel má právo kdykoli smazat svůj celý účet, nicméně tuto akci nelze vrátit zpět.

11. Provozovatel vynaložil veškeré opatření k bezproblémovému chodu Služby, ale nemůže zajistit stoprocentní záruku neustálého provozu bez výpadku. A nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené případným výpadem Služby.

12. Provozovatel nenese odpovědnost v případě ztráty dat uložených na Serveru. Prestože, Server(y) Provozovatele podléhají nejvyššímu možnému zabezpečení, nelze zabránit případnému útoku.

13. Služba je dostupná pouze Uživatelům starším 15 let, mladší Uživatelé se na naši Službu registrovat nesmí.

 

E.  Závěr

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit a to například při změne legislativy České republiky nebo změně/přidání funkcí Služby. Provozovatel tyto změny předem oznámí všem Uživatelům pomocí interního systému zpráv nebo pomocí emailu. Uživatel má právo kdykoli odmítnout tyto změny a trvale odstranit svůj účet a to i když zádné změny podmínek zrovna nenastanou.